Biobunn klekkesubstrat

  • Product.no.: 11-9003-00
  • Price: 343.00
Add to cart
Klekkesubstrat for rogn.

Substratet leveres parvis i sett ferdig tilpasset våre klekkekasser, mål 40x40cm. Settet består av en matte med lange pigger og en med noe kortere pigger. Disse legges mot hverandre. Baksiden av mattene er perforerte for å sikre god gjennomstrømning.

Biobunn er samtidig meget velegnet som yngelskjul i den første perioden etter flytting fra klekkekasse til startfôringsbasseng. Yngelen vil søke skjul under matten og problemet med at den legger seg på bunnsilen vil være eliminert. Substratet legges på bunnsilen med piggene ned mot bassengbunnen.

Hver matte har kapasitet til ca. 10 000 yngel (laks).

Følgende fordeler er dokumentert ved bruk av klekkesubstrat:
- Mindre stress
- Bedre vekst
- Forebygger plommesekkavsnøring
- Større startvekt (20-30%) gir enklere startforing, bedre tilslag og større og mer livskraftig smolt
Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no