Linn Aqua-Handy, 0,45kw, 230vac

  • Product.no.: 84-0006-00
  • Price: 5535.00
Add to cart
Praktisk og flyttbar luftinnblander/strømsetter som enkelt og raskt kan installeres på ønsket sted.

Enheten er tilpasset til å henges i karkanten og er ideell ved bruk i nødsituasjoner og når fiskebiomassen er på det høyeste.

Prinsippet er at et roterende drivhjul drar inn luft og knuser det i mindre luftbobler. Disse luftboblene skytes så ut i vannstrømmen og oksygeninnholdet i vannet økes.

Hvis ønskelig kan luftslangen blokkeres ved bruk hvis enheten bare skal brukes som strømsetter.

Aqua-Handy kan bare brukes i ferskvann.


Vann leveranse: 90 m³/time
Luft leveranse: 10 m³/time
Mål: Ø-15 cm, høyde 40cm
Vekt: 10 kg
Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no